Jätevesi

  • Jätevesisuunnitelmat  FISE-pätevyys

  • Jätevesituotteet eri valmistajilta

  • Asennukset

Jätevesiasiat kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Jäte­ve­sien käsit­te­lyä kos­ke­va lain­sää­dän­tö uudis­tui huh­ti­kuus­sa 2017.

Luo­ki­tel­lul­la poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai enin­tään 100 met­rin pääs­sä vesis­tös­tä sijait­se­van raken­nuk­sen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä on kun­nos­tet­ta­va 31.10.2019 men­nes­sä, jos se ei jo täy­tä lain vaa­ti­muk­sia.