Vuokrapalvelut

Koneet, mök­ki, jetit, pyö­rät ja paljut

Vuokramökki ja loppusiivous, pyörät

Lukupirtti -mökki

Uusi vuo­kra­mök­ki eril­li­sel­lä sau­na­ra­ke­nuk­sel­la joki­ran­nas­sa Pyhä­jär­ven välit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

Loppusiivous

Jos et halua itse huo­leh­tia mökin sii­vouk­ses­ta läh­ties­sä­si, voit tila­ta pal­ve­lun myös meil­tä. Muis­ta vie­lä ilmoit­taa asias­ta meil­le erik­seen pari…

Vuokrattavat koneet

Dino 180 T

Saa­ta­va­na vain pitem­piai­kai­seen vuokraukseen

Avant 530

Leguan 165

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!