Pihatyöt

Pihatyöt

  • Ruo­hon­leik­kaus ja trim­me­röin­ti
  • Istu­tusa­luei­den teke­mi­nen, siis­ti­mi­nen ja kit­ke­mi­nen 
  • Pui­den ja pen­sai­den leik­kauk­set
  • Pen­sas- ja kuusiai­to­jen leik­kauk­set
  • Hara­voin­ti ja leh­ti­pu­hal­lus
  • Ros­kien ja risu­jen pois­vien­ti
  • Aito­jen pys­ty­tyk­set ja kun­nos­tuk­set
  • Kai­vu­ri­työt
  • Lumi­työt ja hie­ko­tuk­set

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!