Entistä ecompi

  • bio­jät­tei­den ympä­ri­vuo­ti­seen kompostointiin
  • 1–6 hen­ki­lön käyttöön
  • sää­det­tä­vä ilmanvaihtoventtiili
  • paten­toi­tu ilmanvaihtojärjestelmä
  • teho­kas läm­pö­eris­tys, myös pohjassa
  • kan­nen muo­toi­lu palaut­taa tii­vis­ty­vän kos­teu­den massaan
  • tii­vis, vah­va rakenne

hait­tae­läin­suo­jat­tu

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!