Reilukokoinen kompostori

  • bio­jät­tei­den ympä­ri­vuo­ti­seen kompostointiin
  • talo­yh­tiöil­le, lai­tok­sil­le ja useam­man talou­den yhteiskäyttöön
  • sovel­tuu jopa 10-15 talou­den käyttöön
  • sää­det­tä­vä ilmanvaihtoventtiili
  • paten­toi­tu ilmanvaihtojärjestelmä
  • teho­kas läm­pö­eris­tys, myös pohjassa
  • tii­vis, vah­va rakenne
  • Hait­tae­läin­suo­jat­tu

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!