Katseet kestävä kompostori puutarhaan!

  • tar­koi­tet­tu puu­tar­ha-, käy­mä­lä- ja keit­tiö­jät­teen kom­pos­toin­tiin
  • rei­lu koko, 450 lit­raa
  • luon­non­ki­ven väri­nen
  • sulau­tuu osak­si ympä­ris­töään

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!