Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä

Helppokäyttöinen erotteleva käymälä

  • help­po­käyt­töi­nen ja siis­ti käy­mä­lä päi­vit­täi­seen käyt­töön
  • suo­raan lat­tia­pin­nan pääl­le asen­net­ta­va
  • tuu­le­tus­put­ki takaa huo­ne­ti­lan hajut­to­muu­den
  • lait­teen sileät muo­vi­pin­nat on help­po pitää puh­taa­na
  • istuin­ren­kaa­na läm­pöis­tuin
  • erot­te­lee virt­san kiin­teäs­tä jät­tees­tä jo istuin­osas­sa
  • help­po­käyt­töi­nen kui­vik­keen annos­te­li­ja
  • jäte­säi­liös­sä on kak­si eril­lis­tä sisä­as­ti­aa

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!