Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä

Helppokäyttöinen erotteleva käymälä

  • help­po­käyt­töi­nen ja siis­ti käy­mä­lä päi­vit­täi­seen käyttöön
  • suo­raan lat­tia­pin­nan pääl­le asennettava
  • tuu­le­tus­put­ki takaa huo­ne­ti­lan hajuttomuuden
  • lait­teen sileät muo­vi­pin­nat on help­po pitää puhtaana
  • istuin­ren­kaa­na lämpöistuin
  • erot­te­lee virt­san kiin­teäs­tä jät­tees­tä jo istuinosassa
  • help­po­käyt­töi­nen kui­vik­keen annostelija
  • jäte­säi­liös­sä on kak­si eril­lis­tä sisäastiaa

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!