Biolan Icelett

Jäätävää tehokkuutta!

  • pakas­ta­va käy­mä­lä
  • käyt­tö ei vaa­di vet­tä, vie­mä­riä tai tuu­le­tus­put­kea
  • help­po asen­taa eri­lai­siin koh­tei­siin 
  • nopea jät­teen jää­ty­mi­nen: haju­ton
  • lauh­du­tusil­man muo­dos­ta­man läm­pö­lu­kon ansios­ta käy­mä­läs­sä on miel­lyt­tä­vä asioi­da
  • siis­ti ja hygiee­ni­nen
  • astias­sa kom­pos­toi­tu­va pus­si
  • hil­jai­nen käyn­ti­ää­ni (39 dB)

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!