Biolan Kompostikäymälä eco

Suomen suosituin kuivakäymälä!

 • kiin­teän jät­teen tehok­kaas­ti kom­pos­toi­va
 • kom­pos­toi myös talous­bio­jä­tet­tä
 • suo­to­nes­teen tal­tee­not­ta­va
 • läm­pö­eris­tet­ty raken­ne
 • pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to
 • haju­ton ja muka­va käyt­tää
 • käyt­töä kes­tä­vä läm­pöis­tuin: Peh­vak­ka
 • help­po tyh­jen­nys ala­luu­kus­ta ulko­kaut­ta
 • tyh­jen­nys­luuk­ku voi­daan sijoit­taa taak­se, sivul­le tai eteen
 • pit­kä tyh­jen­nys­vä­li
 • 20 vuo­den takuu (edel­lyt­tää tuot­teen rekis­te­röi­mis­tä)

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!