Biolan Kompostikäymälä eco

Suomen suosituin kuivakäymälä!

 • kiin­teän jät­teen tehok­kaas­ti kompostoiva
 • kom­pos­toi myös talousbiojätettä
 • suo­to­nes­teen talteenottava
 • läm­pö­eris­tet­ty rakenne
 • pai­no­voi­mai­nen ilmanvaihto
 • haju­ton ja muka­va käyttää
 • käyt­töä kes­tä­vä läm­pöis­tuin: Pehvakka
 • help­po tyh­jen­nys ala­luu­kus­ta ulkokautta
 • tyh­jen­nys­luuk­ku voi­daan sijoit­taa taak­se, sivul­le tai eteen
 • pit­kä tyhjennysväli
 • 20 vuo­den takuu (edel­lyt­tää tuot­teen rekisteröimistä)

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!