Biolan Populett 200

Moneen tarpeeseen!

  • koko 200 lit­raa
  • sovel­tuu myös run­saa­seen käyt­töön
  • tar­vit­taes­sa erot­te­lee nes­teen mas­san ohi
  • teho­kas pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to
  • istui­me­na sara­noi­tu läm­pöis­tuin Peh­vak­ka
  • hel­pos­ti puh­dis­tet­ta­vat pin­nat
  • Popu­lett 200 vaih­to­säi­liö saa­ta­vil­la lisä­tar­vik­kee­na

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!