Kustannustehokas ratkaisu!

  • tek­niik­ka­pa­ket­ti van­ho­jen beto­ni­kai­vo­jen saneeraukseen
  • kai­kil­le kiin­teis­tön jätevesille
  • ympä­ri­vuo­ti­seen käyttöön
  • kai­vo­jen koos­ta riip­puen 1-6 hen­ki­lön talou­den käyttöön
  • bio­lo­gis-kemial­li­nen käsittelyprosessi 
  • Tutus­tu huo­lel­li­ses­ti asennusohjeeseen

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!