Kustannustehokas ratkaisu!

  • tek­niik­ka­pa­ket­ti van­ho­jen beto­ni­kai­vo­jen sanee­rauk­seen
  • kai­kil­le kiin­teis­tön jäte­ve­sil­le
  • ympä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön
  • kai­vo­jen koos­ta riip­puen 1-6 hen­ki­lön talou­den käyt­töön
  • bio­lo­gis-kemial­li­nen käsit­te­ly­pro­ses­si 
  • Tutus­tu huo­lel­li­ses­ti asen­nus­oh­jee­seen

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!