MX Luja 5000 l

  • loka­säi­liö jäte­ve­sien tal­teen­ot­toon
  • erit­täin mata­la raken­ne - hel­pom­pi asen­taa
  • put­ki­mai­nen pro­fii­li - luja ja kes­tä­vä muo­to
  • kupe­ra poh­ja - tyh­jen­nys onnis­tuu vii­meis­tä pisa­raa myö­ten

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!