MX Luja 5000 l

  • loka­säi­liö jäte­ve­sien talteenottoon
  • erit­täin mata­la raken­ne - hel­pom­pi asentaa
  • put­ki­mai­nen pro­fii­li - luja ja kes­tä­vä muoto
  • kupe­ra poh­ja - tyh­jen­nys onnis­tuu vii­meis­tä pisa­raa myöten

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!