Valmis kokonaisuus!

  • jat­ku­va­toi­mi­nen pienpuhdistamo
  • kai­kil­le kiin­teis­tön jätevesille
  • 1-6 hen­ki­lön talou­den käyttöön
  • bio­lo­gis-kemial­li­nen käsittelyprosessi
  • muka­na myös näyt­teen­ot­to­kai­vo ja ankkurinti

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!