Valmis kokonaisuus!

  • jat­ku­va­toi­mi­nen pien­puh­dis­ta­mo
  • kai­kil­le kiin­teis­tön jäte­ve­sil­le
  • 1-6 hen­ki­lön talou­den käyt­töön
  • bio­lo­gis-kemial­li­nen käsit­te­ly­pro­ses­si
  • muka­na myös näyt­teen­ot­to­kai­vo ja ank­ku­rin­ti

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!