Yhdestä moneksi!

  • läm­pö­eris­tä­mä­tön har­maa­ve­si­suo­da­tin pesu­ve­sil­le 
  • kapa­si­teet­ti 300 litraa/vrk/moduuli 
  • kesä­käyt­töön tai sisä­asen­nuk­seen 
  • asen­ne­taan maan pääl­le tai osit­tain maa­han upot­taen 
  • laa­jen­net­ta­vis­sa pai­ne­ve­si­koh­tei­siin sopi­vak­si 

koti­mai­nen ja eko­lo­gi­nen suo­da­tin­ma­te­ri­aa­li 

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!